Creació de logotips, imatge corporativa, targetes de visita, catàlegs, papereria comercial, etc.